Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0915406266 CSKH ( 7H30 - 21H )
Trả góp 0% Máy lạnh 2 chiều Panasonic 1.5 HP CU/CS-YZ12UKH-8 Máy lạnh 2 chiều Panasonic 1.5 HP CU/CS-YZ12UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 0 đ

Trả góp  0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

Trả góp 0% Máy lạnh 2 chiều Panasonic 2 HP CU/CS-YZ18UKH-8 Máy lạnh 2 chiều Panasonic 2 HP CU/CS-YZ18UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 23,590,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

MỚI 2020 Máy lạnh 2 chiều Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-YZ9WKH-8 Máy lạnh 2 chiều Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-YZ9WKH-8 Giá KM: LH 0915406266 0 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

MỚI 2020 Máy lạnh 2 chiều Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-YZ12WKH-8 Máy lạnh 2 chiều Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-YZ12WKH-8 Giá KM: LH 0915406266 0 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

Trả góp 0% Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9UKH-8 Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 0 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

MỚI 2020 Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M Giá KM: LH 0915406266 9,090,000 đ

Trả góp 0%

Quà khuyến mãi theo hãng

Mua hàng tích điểm

Trả góp 0% Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 10,290,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

Trả góp 0% Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 16,790,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

Trả góp 0% Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 9,990,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

 

 

MỚI 2020 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M Mới 2020 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M Mới 2020 Giá KM: LH 0915406266 10,590,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

Trả góp 0% Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 16,490,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

Trả góp 0% Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 Giá KM: LH 0915406266 12,190,000 đ

Trả góp 0%

Mua hàng tích điểm

Quà khuyến mãi theo hãng

CÔNG SUẤT LÀM LẠNH
DIỆN TÍCH LÀM MÁT
KHOẢNG GIÁ
KIỂU DÁNG
LOẠI ĐIỀU HÒA
TIỆN ÍCH ĐIỀU HÒA

Sản phẩm đã xem